POLITIKA ZASEBNOSTI

UVODNE DOLOČBE

Plava laguna d. d., Poreč, R. Končara 12, ID za DDV: 57444289760, (v nadaljevanju: Plava laguna) spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zbiranje, uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnimi zakonskimi določbami, vključno z Uredbo 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju „Splošna uredba“) in Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (UL 42/2018).

V skladu z načelom transparentnosti je ta Politika namenjena osebam, na katere se podatki nanašajo, da bi imele natančne i popolne informacije o tem, katere njihove osebne podatke zbira, uporablja, predoči in na druge načine obdeluje podjetje Plava laguna ter do katere mere osebne podatke obdeluje oziroma jih bo obdelovalo. Namen te Politike je tudi, da se posamezniki, ki uporabljajo ta spletni portal, seznanijo s tveganji, pravili, zaščitnimi ukrepi in pravicami pri obdelavi osebnih podatkov in načinom uresničevanja svojih pravic glede obdelave.

Ta Politika velja za in se uporablja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov ter uporabo piškotkov (cookies) in podobnih analitičnih orodij ob obisku, registraciji in uporabi spletnih portalov www.plavalaguna.com in www.istracamping.com z vsemi poddomenami, spletnimi stranmi ter aplikacijami za mobilne telefone, ki pripadajo navedenim domenam ter katerih lastnik je podjetje Plava laguna (v nadaljevanju skupno in posamično: „spletni portali podjetja Plava laguna“), aplikacijam programske opreme, katerih uporabo omogočamo prek računalnikov in mobilnih naprav (v nadaljevanju: „Aplikacije“), ob pošiljanju elektronske pošte, ki vsebuje povezavo do te Politike zasebnosti ter ob registraciji in komunikaciji z vami, medtem ko ste gost v enem od naših objektov (v nadaljevanju skupno „Spletne storitve“).
Splošna pravila in pogoje uporabe spletnih portalov podjetja Plava laguna urejajo ločena pravila in pogoji uporabe, ki se bodo uporabljali za vse, kar ni določeno v tej Politiki, in pod pogojem, da navedena niso v nasprotju z določbami te Politike zasebnosti.

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi je mogoče določiti vašo identiteto. Plava laguna lahko za zagotavljanje spletnih storitev zbira nekatere od naslednjih osebnih podatkov:
- Ime, priimek, prebivališče, datum rojstva, spol, EMŠO, številko osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta, državljanstvo, naslov elektronske pošte, telefonsko in/ali mobilno številko;
- Podatke o vaši namestitvi ter podatke, v katerem objektu ste bili nastanjeni, datum prihoda, datum odhoda, kupljene izdelke in storitve, podatke o vaših željah pri storitvah (vrsta sobe ipd.);
- Podatki o naročenih storitvah (npr. prek spletne aplikacije ISTRA CAMPING mGUEST);
- Podatke, ki se zbirajo za namen izvedbe programa zvestobe (npr. družinski status, interesi, hobiji)
- Dodatne informacije, ki jih o vas lahko prejmemo od tretjih oseb, s katerimi poslujemo (npr. agencije, organizatorji potovanj).

PRAVNI TEMELJ ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Plava laguna zbira in obdeluje vaše osebne podatke le, če je izpolnjena ena od naslednjih predpostavk:
Imamo vaše dovoljenje

Primer: prejem spletnih novic
Če želite prejemati spletne novice, boste na spletnem portalu podjetja Plava laguna s kljukico označili, da želite prejemati spletne novice in vpisali boste svoj e-naslov, na katerega želite prejemati spletne novice.
Obdelava je nujna za izvršitev pogodbe, v kateri je oseba, na katero se podatki nanašajo, stranka, in da bi pred sklenitvijo pogodbe opravili vse potrebno, da izpolnimo želje osebe, na katero se podatki nanašajo.

Primer: spletna rezervacija
Pri rezervaciji namestitve v katerem od objektov podjetja Plava laguna na spletnem portalu podjetja Plava laguna, da bi lahko zagotovili zahtevano storitev.
Obdelava je nujna zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca.

Primer: posredovanje podatkov v sistem eVisitor.
Podjetje Plava laguna je dolžno vsakega gosta prijaviti v sistem eVisitor zaradi plačevanja turistične takse in prijave namestitve v Republiki Hrvaški.
Obdelava je nujna za potrebe legitimnih interesov upravljavca ali tretje osebe.

Primer: da bi vas obvestili o dejstvih, povezanih z uporabo storitve
Plava laguna lahko uporablja vaše osebne podatke, da bi vas obvestili o določenih situacijah, ki so povezane z uporabo storitve, kot je npr. obvestilo po e-pošti o nezmožnosti uporabe nekaterih vsebin hotela zaradi del ipd.
Lahko se zgodi, da podjetje Plava laguna zbira osebne podatke tudi zaradi drugih z zakonom določenih razlogov, kot so na primer, nujna obdelava, da bi se zaščitili ključni interesi osebe, na katero se podatki nanašajo ali ključni interesi drugih fizičnih oseb.

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Podjetje Plava laguna zbira podatke pri uporabi storitev in pri dostopu do Spletnih portalov podjetja Plava laguna:

(I) Ob rezervaciji namestitve in nakupu ostalih izdelkov ali storitev, zbiramo:
Ime, priimek, naslov prebivališča, naslov e-pošte, številko telefona, EMŠO. Informacije o kupljenih storitvah (ali izdelkih)

(II) Pri dostopu do spletnih portalov podjetja Plava laguna zbiramo:
Podatke o vaših željah glede nastanitve;
Podatke o uporabi spletne strani;
Podatke o klikih na naše oglase, vključno s tistimi, ki so objavljeni na drugih spletnih straneh;
Obvestila o tem, kako dostopate do digitalnih storitev, npr. operacijski sistem, brskalnik, IP naslov;

(III) Pri pošiljanju povpraševanj in omogočanju podpore, nasvetov ali odgovorov na pritožbe, vprašalnike in raziskave, zbiramo:
Podatke, ki nam jih drugače dostavite ob rezervaciji ali pri nakupu storitev, med drugim tudi ime, priimek, naslov e-pošte, ali če se povežete prek družbenih omrežji, tudi ime in uporabniško ime ter kontaktne podatke. Vsebino digitalne komunikacije, kakor tudi povezave, na katere ste kliknili pri komunikaciji Vsebino vaših pripomb

(IV) S prijavo na spletne novice, zbiramo:
naslov elektronske pošte, ime, priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, posebni interesi gostov, družinski status, jezik komunikacije in konjički

(V) Z registracijo gosta v nastanitvenem objektu, zbiramo:
Ime, priimek, naslov prebivališča, naslov e-pošte, številko telefona, EMŠO, podatke o osebnem identifikacijskem dokumentu
Informacije o kupljenih storitvah (ali izdelkih) Pripombe in opombe gostov

(VI) Z dostopom do spletne aplikacije ISTRA CAMPING mGUEST in njeno uporabo se zbirajo:
informacije o naročenih in preklicanih storitvah
informacije o nastanitvenem objektu Plave Lagune, v katerem bivate

(VII) Ob včlanitvi v program zvestobe zbiramo:
ime, priimek, naslov prebivališča (država, mesto, poštna številka, ulica in hišna številka), številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, datum rojstva, posebni interesi gostov, družinski status, spol, geslo, jezik komunikacije in konjički

Razen od oseb, na katere se podatki nanašajo, lahko podjetje Plava laguna zbira tudi podatke iz drugih virov, in to v navedenih primerih:
- od specializiranih družb, ki nudijo informacije (npr. bonitetne agencije), poslovnih partnerjev (npr. organizatorjev potovanj) in javnih registrov (register obrtnikov);
- če registracijo opravite prek družbenih omrežij npr. Facebook, Google+, soglašate, da bomo uporabili vaše uporabniške podatke, na primer vaše ime, priimek, e-poštni naslov ali druge podatke, ki ste jih odobrili deliti;
- prek nadzornih kamer v objektih podjetja Plava laguna.

V primeru, da podjetju Plava laguna delite podatke drugih oseb, je treba biti pozoren na:
- Podjetje Plava laguna uporablja podatke o drugih osebah, ki nam jih posredujete, kot so na primer osebe, ki so vključene v rezervacijo namestitve;
- Ko dostavite podatke o drugih osebah, morate biti prepričani, da se navedene osebe s tem strinjajo in da imate pooblastila, da to storite v njihovem imenu. Kadar koli je to mogoče, morate poskrbeti, da so navedene osebe spoznane z obdelavo osebnih podatkov iz te Politike zasebnosti.

KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Zbrane podatke podjetje Plava laguna obdeluje z namenom, za katerega so navedeni podatki posredovani in/ali z namenom, ki je utemeljen na veljavnih predpisih ali legitimnem interesu, ki izhaja ali je povezan z uporabo spletnega portala Plava laguna in zagotavljanjem želenih storitev.

Glede na to lahko podjetje Plava laguna uporablja vaše osebne podatke, da bi:
- Nudilo storitve, ki ste jih zahtevali, npr. rezervacijo namestitve;
- Nudilo podatke, ki ste jih zahtevali glede storitev, ki jih nudimo;
- Da bi olajšalo uporabo spletnega portala podjetja Plava laguna z odpravo potrebe po pogostem vpisovanju istih podatkov;
- Da bi pripomoglo k prilagoditvi vsebin, ki so najbolj pomembne za izpolnjevanje vaših želja oziroma za namen prilagoditve spletnega portala vašim osebnim željam in interesom – če ne želite prejemati osebno prilagojenih vsebin, imate vedno možnost ugovora, in sicer tako, da prilagodite vaše spletne nastavitve, ali da se nam oglasite prek telefona ali e-pošte, da bi posodobili naše podatke;
- poslali obvestila ki se nanašajo na uporabo vaših storitev
- Preprečilo prevare ali druge prepovedane ali nezakonite dejavnosti;
- Zaščitilo varnost in integriteto spletnega portala podjetja Plava laguna in družbe Plava laguna.
- Za marketinške in promocijske namene:

  • da vam pošiljamo obvestila o novih storitvah, posodobljenih storitvah, dogodkih in posebnih ponudbah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale;
  • marketinške raziskave z namenom izboljšanja naših storitev, pri čemur imate vedno možnost zavrniti sodelovanje.


KDO LAHKO VIDI VAŠE PODATKE?

Podjetje Plava laguna ne prodaja, daje v najem ali posoja vaših osebnih podatkov tretjim osebam.
Podjetje Plava laguna lahko deli podatke z zanesljivimi partnerji, ki za nas opravljajo določene storitve, kot je na primer vzdrževanje IT sistema in aplikacij, marketinške kampanje, obdelave plačil.
Določene osebne podatke lahko posredujemo pristojnim organom na podlagi zakonskih obveznosti, kot je na primer prijava gostov v sistem eVisitor z namenom plačila turistične takse, seznama gostov in prijava namestitve tujcev.
V vsakem primeru, ko mora podjetje Plava laguna deliti zbrane osebne podatke, zahtevamo, da se jih zaščiti in da se ti podatki ne uporabljajo za marketinške namene.

KAKO ZAŠČITITI VAŠE PRAVICE?

Pravico imate zahtevati kopijo vseh vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, podatke, ki smo jih zbrali ob rezervaciji pa lahko vidite na sami rezervaciji. Če želite kopijo ostalih podatkov, ki smo jih zbrali od vas, nam lahko pišete in pri tem navedete vse podrobnosti, da bi nam pomagali identificirati in locirati vaše osebne podatke. Dostava osebnih podatkov je brezplačna, a si podjetje Plava laguna pridržuje pravico zaračunati razumno nadomestilo, če gre za posebne zahteve, kot je na primer več kopij, poseben format ali podobno.
Želimo, da bi bili vsi vaši podatki pravilni in posodobljeni, če pa opazite, da je kateri od podatkov, ki jih imamo, napačen, vas prosimo, da nam to sporočite.
Radi bi vas tudi opozorili, da imate pravico do popravka in brisanja vaših osebnih podatkov, kakor tudi pravico do nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov. Podjetje Plava laguna bo vaše osebne podatke popravilo ali izbrisalo, razen če bi jih moralo zadržati zaradi legitimnih pravnih ali poslovnih interesov.
Če ugovarjate obdelavi, uporabi ali hrambi vaših osebnih podatkov, brez zadržkov stopite z nami v stik. Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom, imate možnost, da stopite v stik z nadzornim organom Agencije za zaščito osebnih podatkov.
Vsi zahtevki in pripombe glede osebnih podatkov, ki jih zbira podjetje Plava laguna, se pisno vložijo pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov. Zahtevek mora vsebovati e-naslov, ki ste ga sporočili ob registraciji, kakor tudi e-naslov, na katerega želite prejeti odgovor (če ta ni enak e-naslovu, s katerega ste poslali zahtevek). Podjetje Plava laguna vam bo dostavilo podatke v razumnem roku, in sicer prek e-pošte na e-naslov, ki ste ga navedli na zahtevku.
Naslov uradnika za zaščito osebnih podatkov podjetja Plava laguna je: dpo@plavalaguna.com
Opozarjamo vas, da pred obdelavo vašega zahtevka, od vas lahko zahtevamo dodatne informacije, da bi preverili vašo identiteto. Več informacij lahko zahtevamo tudi, da bi ugotovili, ali imate dovoljenje, da zahtevek pošiljate v imenu drugih oseb.

VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Popolnoma smo zavezani varovanju podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem ali brisanjem, ne glede na lokacijo shranjevanja ali obdelave, pa tudi oblike, v kateri se nahajajo. Podjetje Plava laguna uporablja storitve zanesljivih IT partnerjev, ki so obvezani spoštovati visoke standarde IT zaščite.

Podjetje Plava laguna uporablja priznane standarde informacijske varnosti:
- izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe zaščite, ki se temeljijo na tveganjih,
- minimaliziramo izpostavljenost podatkov,
- preverjamo zbiranje informacij, shranjevanje in način obdelave,
- kjer je to mogoče, podatke ščitimo s pseudonimom in spreminjamo v anonimno obliko,
- testiramo organizacijske in tehnične zaščitne ukrepe,
- dostop do osebnih podatkov omejujemo na zaposlene, pogodbene sodelavce in zastopnike, katerim so dovoljenja za uporabo osebnih podatkov odobrena le omejeno, nadzirano na podlagi uporabniških nalog in ki so dolžni spoštovati stroge pogodbene obveznosti o zaupnosti.

Podjetje Plava laguna sprejema vse ukrepe, ki bi lahko pripomogli k prepoznavanju težav in tudi vse ukrepe, ki bi lahko zmanjšali morebitno škodo.

Ne pozabite, da ste pri varnosti naš partner. Pozivamo vas, da sprejmete vse ukrepe, da bi bili vaši osebni podatki varni (vključno z vašim geslom) in da se po končani uporabi vedno odjavite s spletnega portala.

Če bodo osebni podatki, ki jih obdelujemo, preneseni izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ker bi bilo to nujno za tehnično izvedbo storitev, ki jih je zahteval uporabnik, bo podjetje Plava laguna sprejelo ukrepe, da osebe, s katerimi se ti podatki delijo in, ki se nahajajo izven EU, sprejmejo primerne zaščitne ukrepe glede navedenih podatkov in da bodo podatki primerno zaščiteni glede na to Politiko zasebnosti.

OBDOBJE HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje, v katerem bo podjetje Plava laguna hranilo osebne podatke, je omejeno na strogi minimum i skladno s tem podjetje Plava laguna predpisuje roke hranjenja in periodičnega preverjanja določenih osebnih podatkov, da jih ne bi zadrževali dlje, kot je nujno potrebno zaradi izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Po preteku roka bo podjetje Plava laguna osebne podatke izbrisalo, če pa so podatki potrebni za namen izdelave statističnih kazalcev, analizo in arhiviranje oziroma kakršen koli drugi legitimni interes podjetja Plava laguna, bomo sprejeli vse ukrepe, da bi osebne podatke spremenili v anonimno obliko

UPORABA PIŠKOTKOV

Podjetje Plava laguna uporablja orodja, s pomočjo katerih analizira uporabo spletnega portala Plava laguna in s pomočjo katerih lahko zbira določene informacije o vas ter tako pridobi vpogled v potrebe obiskovalcev in/ali uporabnikov ter s tem izboljša kakovost svoje ponudbe.
Za ta namen uporabljamo tako imenovane piškotke, kakor tudi dodatna orodja.
Uporabnik in/ali obiskovalec lahko prek ustreznih nastavitev na spletnem mestu uredi uporabo piškotkov.
Navedena orodja zbirajo in shranjujejo nekatere tehnične podatke, tudi IP naslov uporabnika in/ali obiskovalca.
Več o piškotkih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, lahko preberete tukaj.

VIDEONADZOR

Plava laguna v svojih objektih izvaja ukrepe videonadzora zaradi zaščite oseb in premoženja (zakoniti interes) ter v določenih primerih zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. snemanje prostorov menjalnice v skladu z Zakonom o zaščiti finančnih ustanov).
Plava laguna je v skladu s predpisi ustrezno označila vsa mesta, kjer je nameščen videonadzor.
Osebne podatke, zbrane z videonadzorom, Plava laguna hrani posebej skrbno in ima za ta namen vzpostavljen sistem varnosti ter dostopa in sprejet pravilnik brisanja, ki ga ureja Pravilnik o uporabi videonadzora in ravnanju s posnetki videonadzora.
Podatki, ki so zbrani v okviru videonadzora, se hranijo 15 dni na posebnem strežniku, ki ni del centralnega strežnika in do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe. Podatki se po poteku navedenega obdobja uničijo.
Izjemoma se lahko podatki, ki so zbrani v okviru videonadzora, hranijo tudi dlje kot 15 dni, če to določa zakon ali predstavljajo dokaz v sodnem, upravnem, arbitražnem ali drugem postopku.
Vpogled v osebne podatke na videoposnetkih je dovoljen tudi tretjim osebam, obdelovalcem, pogodbenim partnerjem Plave lagune, ki so registrirani in strokovno usposobljeni za zagotavljanje storitev videonadzora ter storitev zaščite oseb in premoženja, ter zaposlenim gospodarske družbe, ki je najela prostore menjalnice in v njih izvaja menjalniške posle.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, s katerimi upravlja podjetje Plava laguna ali druga organizacija, ki ima svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje Plava laguna ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

DRUŽBENA OMREŽJA

Ta spletna stran lahko uporablja določene elemente družbenih omrežij, kot so Instagram, Facebook, Google+, Pinterest in drugi, ki imajo svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje Plava laguna ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Ta Politika zasebnosti zamenjuje vse predhodne različice.
Politika zasebnosti je zadnjič posodobljena: april 2023.
Podjetje Plava laguna si v vsakem trenutku pridržuje pravico spremembe, modificiranja in/ali dopolnitve te Politike zasebnosti. Vse spremembe Politike bomo objavili na spletnem portalu podjetja Plava laguna, v primeru pomembnejših sprememb pa vas bomo o tem obvestili na jasen in razumljiv način.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube