Pravila i uvjeti korištenja Istra Camping Club programa vjernosti


1. OPĆENITO O PROGRAMU

Cilj je Istra Camping Club programa vjernosti omogućiti klijentima društva PLAVE LAGUNE d.d. koji se učlane u Istra Camping Club program korištenje pogodnostima opisanim u nastavku.

2. DEFINICIJE

Istra Camping Club: brand (verbalni i figurativni žig) koji je u vlasništvu trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. koje je organizator programa vjernosti te vlasnik smještajnih objekata koji sudjeluju u tom programu. PLAVA LAGUNA d.d. je trgovačko društvo koje u provedbi programa, kao glavno tijelo koje jamči ovim programom propisana prava, zahtijeva odgovornost članova te (ili) članovima pruža ostala jamstva.
Program: program vjernosti koji PLAVA LAGUNA d.d. organizira pod nazivom Istra Camping Club. Sva autorska prava na tom programu pripadaju isključivo trgovačkom društvu PLAVA LAGUNA d.d.
Klijent: klijent koji još nije pristupio programu i prihvatio Uvjete korištenja programa.
Član: klijent koji je pristupio programu i prihvatio Uvjete korištenja programa.
Bod: jedinična vrijednost izražena u bodovima. Bodovi se mogu zamijeniti za popuste ili druge usluge unutar kampa pod upravljanjem društva PLAVA LAGUNA d.d. Jedan bod vrijedi 1 € (u protuvrijednosti).
Kartica: Istra Camping Club kartica koju član dobiva kao potvrdu članskog statusa radi prikupljanja i zamjene bodova i ostvarenja ostalih opisanih prava. Istra Camping Club kartica nije prenosiva na druge osobe.
Partner programa: poslovni subjekt izvan trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. koji članovima programa pruža pogodnosti.

3. UVJETI ZA ČLANSTVO

U program se može učlaniti svaka fizička punoljetna osoba ispunjavanjem potrebnih podataka u pristupnici na recepciji smještajnog objekta ili putem online-obrasca za prijavu. Kako bi postao članom, klijent mora dati potrebne podatke i ispuniti pristupnicu. Članstvo u programu je besplatno. Član može bilo kada prekinuti svoje članstvo u programu uz pismenu obavijest. To podrazumijeva povlačenje iz programa, čime trajno prestaje postojeći odnos između člana i Istra Camping Club programa te prestaju sve pogodnosti vezane za članstvo u programu.

4. ISTRA CAMPING CLUB KARTICA

Prilikom prijave klijent dobiva privremenu karticu kojom počinje skupljati bodove i ostvarivati razne pogodnosti. Trajnu karticu član dobiva na kućnu adresu. Trajna kartica sadržava ime, prezime i njegov jedinstveni članski broj. Kako bi skupljao bodove, član je svoju člansku karticu obvezan naznačiti prilikom prijave u smještajnom objektu i plaćanja računa. Uvjet za korištenje karticom je nazočnost člana na koju je kartica naslovljena. Član ne smije karticu posuđivati, prenositi ili prodavati; u protivnom gubi sva prava iz ovog programa. Član ne smije karticu posuđivati, prenositi ili prodavati; u protivnom gubi sva prava iz ovog programa. Svaki je član dužan obavijestiti PLAVU LAGUNU d.d. u slučaju promjene osobnih podataka (imena, prezimena, adrese, adrese e-pošte). Istra Camping Club kartica vlasništvo je društva PLAVA LAGUNA d.d. te Plava Laguna d.d. zadržava pravo povlačenja ili neprihvaćanja kartice ako se član ne koristi karticom prema pravilima i uvjetima članstva.

5. ISTRA CAMPING CLUB RAZINE ČLANSTVA

Program se sastoji od dviju razina članstva: Standard i Premium. Samim učlanjenjem u program član ulazi u Standard razinu. Članstvo Premium razine stječe se ako se ispune uvjeti boravka više od 14 noćenja tijekom kalendarske godine ili više od 500 € akumuliranih troškova boravka člana i njegove pratnje tijekom kalendarske godine.
Obračunsko razdoblje je od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.
Članovi koji zadovolje uvjete druge razine biti će o tome obaviješteni i biti će im izdana kartica Premium razine.
Članstvo u Premium razini traje u sljedećoj kalendarskoj godini, nakon čega slijedi novo obračunsko razdoblje.

6. PRIKUPLJANJE BODOVA

Tri su načina prikupljanja bodova:

a) boravak – član programa vjernosti dobiva od 2% do 4% vrijednosti svakog boravka, ovisno o razini članstva, u bodovima pridodanim na njegov kartični račun. Važeći troškovi definirani su u članku 6.1. Prilikom plaćanja računa na recepciji ili prodajnim mjestima, član je obavezan pokazati svoju člansku karticu;
b) Club ambasador – Vrijedi samo za rezervacije putem Kontakt centra. Član programa vjernosti koji u kampove društva PLAVA LAGUNA d.d. dovede novog gosta (gosta koji nikad nije boravio u smještajnim objektima PLAVE LAGUNE d.d.) dobiva 10% vrijednosti boravka novog gosta (i osoba u pratnji smještenih na istoj smještajnoj jedinici) izraženih u bodovima. Na primjer, ako novi gost ostvari boravak u vrijednosti od 500 €, na Istra Camping Club račun člana ambasadora biti će dodana vrijednost od 50 bodova. Prilikom rezervacije smještaja novi gost mora obavezno napomenuti ime i prezime Club ambasadora te navesti broj njegove kartice. Ambasadoru će bodovi biti obračunati tek nakon što njegov prijatelj plati račun za svoj boravak na recepciji smještajnog objekta.
c) promidžbene aktivnosti – Plava Laguna d.d. može dodijeliti bodove u promidžbene svrhe.
Kako bi član mogao koristiti pogodnosti programa, obavezno je predočiti karticu prilikom prijave u smještajnom objektu, te prilikom plaćanja računa. Ovi se uvjeti moraju poštivati.

6.1. Važeći troškovi boravka

Važeći troškovi boravka uključuju troškove nastale prilikom boravka člana i njegove pratnje u smještajnom objektu. U to ubrajamo sve troškove u dijelu smještaja (cijena smještajne jedinice, cijena po osobi, parcela, različite nadoplate, različite pristojbe), usluge koje se dogode na licu mjesta na prodajnim mjestima unutar kampa koja su pod upravljanjem PLAVE LAGUNE d.d. (konzumacija pića i hrane) i PDV. Obračun bodova temelji se na ukupnom iznosu plaćenih važećih troškova. Račun mora glasiti na člana programa. Bodovi se pridodaju na kartični račun unutar 7 dana od provedene transakcije.

Iznimke:
Nevažeći troškovi uključuju vanpansionske usluge kao što su: internetska pristojba, čišćenje, telefon, parkirališna pristojba, boravišna pristojba, napojnice, pristojbe za usluge i druge primjenjive pristojbe, in-store kupovina, sport i green fee za golf.
Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni bodove osvojene prethodnim boravcima. Bodovi se počinju skupljati za boravak nakon što je gost postao članom programa.
Prikupljanje bodova može se kombinirati s drugim članskim karticama, kao što su ADAC ili bilo koja druga kartica nacionalnog autokluba, ali se samo jedna od ovih kartica može jednokratno iskoristiti za plaćanje računa. Stoga članovi mogu skupljati bodove i korištenjem drugim članskim karticama, čime također ostvaruju popuste.

6.2. Tko može skupljati bodove

Klijenti koji se koriste uslugama u PLAVOJ LAGUNI d.d. posredstvom agencija ili rezerviraju smještaj na portalu neke od online putničkih agencija te gosti paušalci nemaju pravo na korištenje popusta niti skupljanje bodova boravkom u kampovima. Bodovima se ne mogu koristiti za plaćanje boravka ni paušalne naknade. Samo članovi koji su u kampove stigli putem Istra Camping kanala (istracamping.com, Kontakt centar, recepcija) mogu ostvariti popuste i skupljati bodove. Bodove mogu skupljati za sve troškove koji se dogode na licu mjesta (konzumacija pića, hrane i sl.) na prodajnim mjestima kampa, a koja su pod upravljanjem Plave Lagune. Sva prodajna mjesta u kojima se mogu skupljati bodovi prikladno su označena. Karticom se može koristiti samo član na čije je ime naslovljena. Ako član ne ostvari boravak u kampu, korištenje popusta i skupljanje bodova nije moguće. Bodovi se mogu prenositi na druge članove. U tu je svrhu potrebno ispuniti zahtjev za prijenos bodova (online na istracamping.com ili putem Kontakt centra).

6.3. Valjanost bodova

Bodovi vrijede tri godine (36 mjeseci) od posljednje aktivnosti. Valjanost bodova se ne produljuje, već svi prikupljeni bodovi vrijede tri godine od datuma prikupljanja. Prilikom trošenja dijela bodova, a ne svih prikupljenih, prvo se troše oni bodovi koji su prvi prikupljeni. Ako bodovi nisu potrošeni nakon što prođe 3 godine od trenutka prikupljanja, ti bodovi se brišu s računa člana, bez obavijesti i bez mogućnosti njihova povrata ili zamjene.
Članstvo u programu i dalje ostaje važeće. Bodovi nemaju gotovinsku vrijednost. Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni već stečene bodove.

7. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM

Bodovi se mogu zamijeniti za pogodnosti kod svakog sljedećeg boravka člana u smještajnom objektu.
Između transakcije pri kojoj član skuplja bodove i transakcije pri kojoj se planira koristiti bodovima mora proći barem 7 dana. Pri korištenju pogodnostima 1 bod vrijedi 1 euro (npr. član koji je skupio 10 bodova pri sljedećem boravku ima pravo iskoristiti 10 eura). Član je obvezan predočiti svoju karticu kod prijave u objekt i plaćanja računa kako bi mogao zahtijevati prikupljanje bodova, odnosno korištenje pogodnostima/bodova.
Maksimalan iznos popusta koji član može dobiti korištenjem bodova ne može biti veći od 90% od ukupnog iznosa računa koji član mora platiti za svoj boravak u smještajnom objektu. Svaki put kada član iskoristi bodove za plaćanje smještaja, oni se brišu sa njegova računa.
Za pogodnosti koje se ostvaruju kod partnera programa (popusti na izlete, restorane, rent-a-car i razne druge aktivnosti) član je dužan partneru pokazati karticu kojom ostvaruje pogodnost. PLAVA LAGUNA d.d. nije izvršitelj navedenih usluga i ne može jamčiti za njihovu kvalitetu. PLAVA LAGUNA d.d. zadržava pravo u svakom trenutku obustaviti suradnju s partnerima bez navođenja razloga. Članovi kluba će putem e-mail adresa naznačenih u prijavi dobivati informacije o aktualnim ponudama i akcijama, prikladne promotivne materijale, upitnike zadovoljstva/kvalitete te ostale upitnike povezane s korisničkim iskustvom u objektima PLAVE LAGUNE d.d. Članovi kluba imaju pravo u svako doba otkazati primanje takvih obavijesti.

8. PRIVATNOST PODATAKA

Korištenje i zaštita osobnih podataka koje PLAVA LAGUNA d.d. prikuplja od člana (kao ispitanika) uređeni su Pravilima privatnosti koja su objavljena na web stranici www.istracamping.com, a za bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka, član se može obratiti putem e-pošte na e-adresu dpo@plavalaguna.com.

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA PROGRAMA

PLAVA LAGUNA d.d. zadržava pravo potpune ili djelomične obustave ili izmjene uvjeta Istra Camping Club programa. PLAVA LAGUNA d.d. učinit će sve potrebne korake kako bi članove pravodobno obavijestio o možebitnim izmjenama ili obustavama programa te stoga neće snositi odgovornost za možebitne gubitke ili štete članovima pri stupanju na snagu navedenih izmjena. Aktualni opći uvjeti programa dostupni su na web adresi istracamping.com.

10. OBAVIJESTI O PROGRAMU

Član može pogledati sve informacije vezane za program na Internet stranici istracamping.com. Za sva pitanja oko članstva kao i obavijesti o promjeni osobnih podataka ili bilo kojih drugih za članstvo bitnih informacija član se javlja na sljedeću adresu e-pošte: loyalty@plavalaguna.com ili nas kontaktira preko online-obrasca. Primijeti li član da bodovi nisu propisno dodijeljeni njegovom računu, može poslati e-poštu na sljedeću adresu: loyalty@plavalaguna.com uz presliku računa smještajnog objekta u kojem je odsjeo.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube