PRIVACY REGELS

INLEIDING

Plava laguna d.d., R. Končara 12, Poreč, Kroatië, PIN: 57444289760, (verder: Plava Laguna) respecteert uw privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. De vergaring, het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens geschiedt volgens deze regels en de wettelijke bepalingen, inclusief de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (verder: algemene verordening) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Staatscourant 42/2018).

Volgens het transparantiebeginsel zijn deze Regels bedoeld voor betrokkenen om zo correcte en volledige informatie te verkrijgen over de gegevens die van hun worden vergaard, gebruikt, inzicht in wordt gepleegd of op een andere manier worden verwerkt door Plava Laguna, alsook in hoeverre die gegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Ook is het doel van deze Regels dat individuen die dit internetportaal gebruiken bekend worden met de risico’s, regels, beschermingsmaatregelen en rechten betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en de manier waarop die rechten gerealiseerd kunnen worden betreffende de verwerking.

Deze regels gelden voor en zijn van toepassing op het vergaren, bewerken en beschermen van uw persoonlijke gegevens en op het toepassen van cookies en andere analytische middelen tijdens het bezoeken, registreren en gebruiken van de internetportalen www.plavalaguna.com en www.istracamping.com inclusief alle sub-domeinen, internetpagina’s en applicaties voor mobiele telefoons die horen bij de genoemde domeinen in eigendom van Plava Laguna (verder gezamenlijk of individueel: internetportalen Plava Laguna), software applicaties die wij aan u geven voor gebruik via de computer of mobiel apparaat (verder „Applicaties“), tijdens het sturen van email met een link naar deze Privacy Regels en tijdens de registratie en communicatie met u terwijl u gast bent in een van onze objecten (verder gezamenlijk „Online Diensten“).
De Algemene regels en voorwaarden voor gebruik van de internetportalen van Plava Laguna zijn vastgesteld in bijzondere gebruiksregels en -voorwaarden, die genoemde regels en voorwaarden worden toegepast op alles hetgeen niet vastgesteld is in deze Regels en onder de voorwaarde dat die niet in strijd zijn met deze Privacy Regels.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Door het aanbieden van Online Diensten kan Plava Laguna sommige van de volgende gegevens vergaren:
- Naam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, geslacht, persoonlijk identificatienummer, identiteitskaartnummer of een ander nummer van een identiteitsbewijs, nationaliteit, e-mailadres, telefoon en/of mobiel telefoonnummer;
- Gegevens over uw verblijfplaats, inclusief gegevens over het object waar u verbleef, aankomstdatum, vertrek datum, gekochte producten of diensten, informatie over uw voorkeuren bij diensten (kamertype, e.d.) ;
- Gegevens over bestelde diensten (bijv. via de internetapplicatie ISTRA CAMPING mGUEST);
- Gegevens die worden verzameld met het oog op de uitvoering van het loyaliteitsprogramma (bijv. gezinssituatie, interesses, hobby's);
Extra informatie over u die wij kunnen ontvangen van derden (bijv. reisbureaus, touroperators);

JURIDISCHE GROND VOOR VERGAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Plava Laguna vergaart en bewerkt uw persoonlijke gegevens alleen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan i
Wij hebben uw toestemming

Voorbeeld: ontvangen van de nieuwsbrief
Als u de nieuwsbief wilt ontvangen moet u op het internetportaal Plava Laguna aanvinken dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen en u zult het email adres invullen waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Verwerking is nodig om het contract te implementeren waarin de betrokken een partij is of om handelingen te verrichten op verzoek van de betrokkene voor het sluiten van de overeenkomst.

Voorbeeld: online boeking
Tijdens het reserveren van accommodatie in een van de objecten van Plava Laguna dat gedaan wordt op het internetportaal Plava Laguna om de gevraagde dienst te leveren is verwerking nodig om aan de wettelijke vereisten te voldoen voor de verwerker.

Voorbeeld: het doorsturen van gegevens naar het eVisitor systeem
Plava Laguna is verplicht je iedere gast aan te melden in het eVisitor systeem wegens betaling van de toeristenbelasting en aanmelding van verblijf in de Republiek Kroatië Verwerking is nodig voor de legitieme interesses van de verwerker of van een derde partij.

Voorbeeld: om u op de hoogte te stellen van informaties betreffende het gebruik van een bepaalde dienst
Plava Laguna kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over bepaalde situaties die verband houden met het gebruik van een bepaalde dienst, door u bijvoorbeeld via e-mailberichten te informeren dat bepaalde hotelvoorzieningen niet kunnen worden gebruikt vanwege werkzaamheden, e.d.
Het kan voorkomen dat Plava Laguna persoonlijke gegevens vergaart vanwege andere wettelijke redenen, bijv. verwerking om dat het nodig is om belangrijke interesses te beschermen van de betrokkene of van anderen.

GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

Plava Laguna verzameld gegevens tijdens gebruik van diensten of toegang tot de internetportalen van Plava Laguna:

(I) Tijdens het reserveren van accommodatie en tijdens het kopen van andere diensten of producten worden verzameld:
Naam, Achternaam, woonadres, emailadres, telefoonnummer, persoonlijk identificatienummer, informatie over gekochte diensten (of producten).

(II) Door toegang te verkrijgen tot de internetportalen van Plava Laguna worden verzameld:
Gegevens over uw accommodatie interesses;
Informatie over gebruik van de internetpagina;
Informatie over de klikken op onze advertenties, inclusief diegene die op andere internetpagina’s zijn gepubliceerd;
Bericht over hoe u toegang verkrijgt tot digitale diensten zoals bijv. besturingssysteem, zoekmachine, IP-adres;

(III) Door het versturen van verzoeken voor ondersteuning, consultatie of antwoord op klachten, vragen en onderzoek worden verzameld:
Gegevens die u anders opstuurt naar ons tijdens het reserveren of kopen van diensten, inclusief naam, achternaam, email adres, of als u aanmeldt via sociale media uw naam en gebruikersnaam en contactgegevens. De inhoud van de digitale communicatie en ook links waarop u geklikt heeft tijdens de communicatie.
Inhoud van uw klachten

(IV) Door het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verzameld:
Naam, achternaam, nationaliteit, emailadres, geboortedatum, bijzondere interesses van de gast, familiesituatie, geslacht, communicatietaal en hobby’s

(V) Tijdens het registreren in een accommodatieobject worden verzameld:
Naam, achternaam, woonadres, email adres, telefoonnummer, persoonlijk identificatienummer, gegevens van het persoonlijk identiteitsbewijs
Informatie over gekochte diensten(of producten). Klachten en opmerkingen van gasten

(VI) Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de ISTRA CAMPING mGUEST internetapplicatie, wordt verzameld:
Informatie over bestelde en geannuleerde diensten;
Informatie over het accommodatieobject van Plava Laguna waarin u verbleef

(VII) Bij aanmelding voor het loyaliteitsprogramma worden de volgende gegevens verzameld:
Naam, achternaam, woonadres (land, stad, postcode, straat en huisnummer), mobiele telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bijzondere interesses van de gast, familiesituatie, geslacht, wachtwoord, communicatietaal en hobby’s

Plava Laguna kan behalve van de betrokkene ook persoonlijke gegevens verzamelen uit andere bronnen en dat in de volgende situaties:
Van gespecialiseerde ondernemingen die informatie verschaffen (bijv. rating agentschappen), zakelijke partners (bijv. touroperators) en openbare registers (handelsregister); als de registratie geschiedt via sociale media bijv. Facebook, Google+, accepteert u dat wij uw gebruikersgegevens gebruiken zoals naam, achternaam. Email adres of ander informatie die u bereid bent te delen; Via videobewaking in objecten van Plava Laguna.

In een situatie waarin u aan Plava Laguna persoonlijke gegevens van anderen verstrekt moet met het volgende rekening worden gehouden:
Plava Laguna gebuikt gegevens van andere personen die u aan ons levert, zoals personen die bij de reservering horen; Wanneer u gegevens levert over andere personen moet u zeker zijn dat zij daarmee akkoord zijn en dat u de bevoegdheid heeft dat te doen in hun naam. Waar het mogelijk is moet u ervoor zorgen dat u hen op de hoogte stelt van en bekend maakt met de verwerking van persoonlijke gegevens uit deze Privacy Regels.

HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT

Plava Laguna bewerkt de vergaarde gegevens met het doel op basis waarvan zij gegeven zijn en/of zij gebaseerd zijn op geldende regelgeving of legitiem interesse die voortkomen uit of is verbonden met het gebruik van het internetportaal Plava Laguna of het bieden van de gewenste diensten.

Op grond daarvan kan Plava Laguna uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
- Diensten te bieden die u verzocht heeft bijv. reservering van accommodatie;
- Informatie te verschaffen die u verzocht betreffende een dienst die wij bieden;
- Het gebruik van het internetportaal Plava Laguna te vergemakkelijken door het steeds opnieuw invoeren van dezelfde gegevens te beperken;
- Het helpen aanpassen van de inhoud die het meest relevant is voor uw persoonlijke voorkeuren en interesses – indien u geen persoonlijke inhoud wilt ontvangen heeft u altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken op de manier dat u uw online instellingen aanpast of dat u ons telefonisch o via email contacteert om de instellingen te veranderen;
- verzonden meldingen met betrekking tot het gebruik van uw service;
- Bedrog of andere verboden of illegale praktijken te voorkomen;
- De veiligheid en integriteit van het internetportaal Plava Laguna of de onderneming Plava Laguna te beschermen.
- Voor marketing en promotie doeleinden:

  • Dat wij berichten aan u sturen over nieuwe diensten, het updaten van diensten, gebeurtenissen en bijzondere aanbiedingen waarvan wij denken dat zij interessant zijn voor u;
  • Marketingonderzoek met als doel het verbeteren van onze diensten waarbij u altijd de mogelijkheid heeft om deelname te weigeren;


WIJ KAN UW GEGEVENS ZIEN

Plava Laguna verkoopt, verhuurt of leent uw persoonlijke gegevens niet uit aan derde partijen.
Plava Laguna kan gegevens delen met betrouwbare partners die voor ons bepaalde functies verrichten zoals beheer van het IT-systeem en applicaties, marketingcampagnes, betalingsverwerking.
Bepaalde persoonlijke gegevens sturen wij door naar de bevoegde instanties op grond van wettelijke verplichtingen zoals aanmelding van gasten in het eVisitor systeem voor het betalen van toeristenbelasting, gastenregistratie en melding van verblijf van buitenlanders.
In ieder geval, wanneer Plava Laguna persoonlijke gegevens moet delen, eisen wij dat die beschermd worden en dat ze niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

HOE WORDEN UW RECHTEN BESCHERMD

U heef het recht om een kopie te eisen van al uw persoonlijke gegevens die wij vergaard hebben, de gegevens die wij vergaard hebben tijdens het reserveren van accommodatie kunt u zelf zien op de reservering. U kunt aan ons melden indien u een kopie van overige gegevens wilt die wij van u vergaard hebben en daarbij vermeldt u alle details die ons kunnen helpen bij het identificeren en lokaliseren van uw persoonlijke gegevens. Levering van de gegevens is gratis, maar Plava Laguna behoudt zich de mogelijkheid om een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien het gaat over bijzondere eisen, zoals meerdere kopieën, een bijzonder formaat, e.d.
Wij willen dat al uw gegevens juist en accuraat zijn, wanneer u merkt dat een van de gegevens die wij hebben niet juist is verzoeken wij u om ons op de hoogte te stellen.
Ook herinneren wij u dat u het recht heeft om verbetering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, alsook het recht om zich te verzetten tegen verwerking van persoonlijke gegevens. Plava Laguna zal uw persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen, behalve als wij die moeten behouden vanwege legitieme juridische of zakelijke interesses.
Indien u klachten heeft over de verwerking, gebruik of opslag van uw persoonlijke gegevens kunt u ons contacteren. Indien u ontevreden bent over ons antwoord heeft u de mogelijkheid om het Bureau voor Bescherming van Persoonlijke Gegevens te contacteren.
Alle verzoeken en klachten betreffende persoonlijke gegevens die verzameld worden door Plava Laguna worden schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke persoon voor bescherming van persoonlijke gegevens. Het verzoek moet het email adres bevatten dat u gegeven had ten tijde van registratie en het email adres waarop u het antwoord wilt ontvangen (indien dit niet dezelfde email adressen zijn). Plava Laguna zal u de gegevens opsturen binnen een redelijke termijn, op het email adres dat u aangegeven heeft op het verzoek.
Het email adres van de verantwoordelijke persoon voor bescherming van persoonlijke gegevens van Plava Laguna is: dpo@plavalaguna.com
Wij wijzen erop dat voordat op uw verzoek gehandeld kan worden wij van u informatie kunnen vragen om uw identiteit te bevestigen. Tevens kunnen wij meer informatie van u vragen om vast te stellen dat u toestemming heeft om een verzoek te doen indien u dat doet voor iemand anders.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij leggen ons volledig toe op de bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang, openbaring of verwijdering, ongeacht de plek van bewaring of verwerking, of het format hoe zij zijn opgeslagen. Plava Laguna maakt gebruik van de diensten van betrouwbare IT-partners die verplicht zijn hoge IT-beschermingsstandaarden toe te passen.

Plava Laguna past bekende IT veiligheidsstandaarden toe:
- wij passen technische en organisatorische beschermingsmaatregelen toe op basis van risico’s,
- wij minimaliseren de blootstelling van gegevens,
- wij controleren de vergaring van informatie, de opslag en de wijze van bewerking,
- waar het mogelijk is beschermen wij gegevens door pseudoniemen en anonimiseren,
- wij testen de organisatorische en technische beschermingsmaatregelen,
- wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens voor werknemers, contractuele medewerkers en vertegenwoordigers voor wie de toestemming voor gebruik van persoonlijke gegevens is beperkt en gecontroleerd op grond van gebruikerstaken en zij zijn verplicht de strenge contractuele eisen te respecteren betreffende privacy.

Plava Laguna neemt alle maatregelen die problemen kunnen identificeren en die potentiele schade kan beperken.

Vergeet niet dat u ook onze partner bent in gegevensbeveiliging. We nodigen u uit om stappen te ondernemen om uw persoonlijke gegevens veilig te maken (inclusief uw wachtwoord), en om na gebruik altijd uit te loggen op onze internetportal.

Indien persoonlijke gegevens die wij bewerken uitgevoerd worden buiten de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap is dat nodig om technische diensten uit te voeren die door de betrokken zijn verzocht, dan zal Plava Laguna redelijke maatregelen nemen dat de personen die zich buiten de EU bevinden de nodige beschermingsmaatregelen nemen voor bescherming van genoemde gegevens en dat die bescherming geboden wordt volgens deze Privacy Regels.

BEWAARPERIODE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De periode waarin Plava Laguna de persoonlijke gegevens bewaard is beperkt tot het absolute minimum en vanwege die reden schrijft Plava Laguna termijnen voor bewaring of periodieke herziening van bepaalde persoonlijke gegevens om ze niet langer te bewaren dan nodig is om het doel te behalen waarvoor de gegevens zijn vergaard.

Na verloop van de periode zal Plava Laguna de gegevens wissen en als de gegevens nodig zijn voor vergaring van statistische gegevens, voor analyse of archivering, of een ander legitiem doel van Plava Laguna zal alles ondernomen worden om de gegevens anoniem te maken.

TOEPASSING VAN COOKIES

Plava Laguna gebruikt instrumenten waarmee het gebruik van het internetportaal Plava Laguna geanalyseerd wordt en waarmee wij bepaalde informatie kunnen vergaren over u en daarmee over de behoeftes van onze bezoekers en/of gebruikers voor wie wij dan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.
In verband daarmee worden cookies en andere instrumenten gebruikt.
De gebruiker en/of bezoeker van de website kan het gebruik van cookies beheren via de aangeboden instellingen.
De genoemde instrumenten verzamelen en slaan sommige technische gegevens op, waaronder het IP-adres van de gebruiker en/of bezoeker.
Meer over cookies en andere instrumenten kunt u hier vinden.

VIDEOBEWAKING

Plava Laguna heeft videobewakingsmaatregelen genomen bij haar faciliteiten ter bescherming van personen en eigendommen (rechtmatig belang) en in bepaalde gevallen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bewaken van wisselkantoren volgens de Wet op de bescherming van monetaire instellingen).
In Plava Laguna zijn alle plaatsen die van videobewaking zijn voorzien op de voorgeschreven wijze gemarkeerd.
Plava Laguna bewaart persoonsgegevens die zijn verzameld door middel van videobewaking met speciale zorg en heeft voor dit doel een systeem van beveiliging en beschikbaarheid, alsook een verwijderingsbeleid dat gereguleerd is door het Reglement betreffende het gebruik van videobewaking en de behandeling van videobewakingsbeelden.
Gegevens die worden verzameld in het kader van videobewaking worden 15 dagen bewaard op een speciale server die geen deel uitmaakt van de centrale server en waar slechts geautoriseerde personen toegang tot hebben, en worden verwijderd na het verstrijken van de vermelde periode.
Bij wijze van uitzondering kunnen gegevens die in het kader van videobewaking worden verzameld langer dan 15 dagen worden bewaard, indien dit wettelijk is voorgeschreven of als dit bewijs is in een gerechtelijke, administratieve, arbitrage- of andere procedure.
Persoonsgegevens op video's kunnen ook worden ingezien door derden, gegevensverwerkers, contractpartners van Plava Laguna die geregistreerd en bekwaam zijn in het leveren van videobewakingsdiensten en diensten voor de bescherming van personen en eigendommen, evenals het bedrijf dat de ruimte van het wisselkantoor heeft gehuurd en er wisseldiensten in uitvoert.

LINKS NAAR ANDERE INTERNETPAGINA’S

Deze internetpagina kan links bevatten naar andere internetpagina’s die beheerd worden door Plava Laguna of een andere organisatie die eigen privacy regels heeft, daarom wijzen wij erop dat u zich bekend maakt met hun gebruiksvoorwaarden en privacy regels voordat u persoonlijke gegevens aan hun levert want Plava Laguna accepteert geen verantwoordelijkheid voor die internetpagina’s of organisaties waardoor die beheerd worden.

SOCIALE MEDIA

Deze internetpagina kan bepaalde elementen gebruiken van sociale media zoals Instagram, Facebook, Google+, Pinterest en andere, die hebben hun eigen privacy regels dus wijzen wij erop dat u zich bekend maakt met hun gebruiksvoorwaarden en privacy regels voordat u persoonlijke gegevens aan hun levert want Plava Laguna accepteert geen verantwoordelijkheid voor die internetpagina’s of organisaties waardoor die beheerd worden.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY REGELS

Deze Privacy Regels vervangen alle voorgaande privacy regels.
De Privacy Regels zijn de laatste keer vernieuwd in: April 2023.
Plava Laguna behoudt het recht om deze Privacy Regels te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen op ieder willekeurig moment. Alle veranderingen aan deze Regels worden gepubliceerd op het internetportaal Plava Laguna en in geval van grote veranderingen wordt daarvan op een duidelijk en begrijpelijke manier op de hoogte gesteld.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube