REGELS EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ISTRA CAMPING CLUB LOYALITEITSPROGRAMMA


1. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA

Het doel van Istra Camping Club loyaliteitsprogramma is om de klanten van Plava Laguna d.d., die zich bij Istra Camping Club loyaliteitsprogramma aansluiten, in staat te stellen gebruik te maken van de hieronder beschreven voordelen.

2. BEGRIPPEN DEFINITIES

Istra Camping Club: het merk (woordmerk en beeldmerk) dat eigendom is van de handelsvennootschap Plava Laguna d.d. die de organisator van het loyaliteitsprogramma is en de eigenaar van de accommodatiefaciliteiten die aan dat programma deelnemen. Plava Laguna d.d., als de voornaamste instantie die de door dit programma voorgeschreven rechten garandeert, is een handelsvennootschap die bij de uitvoering van het programma de verantwoordelijkheid van de leden opeist en (of) de leden andere garanties biedt.
Programma: loyaliteitsprogramma georganiseerd door Plava Laguna d.d. onder de naam Istra Camping Club. Alle auteursrechten op dit programma behoren uitsluitend toe aan de handelsvennootschap Plava Laguna d.d.
Klant: een klant die nog niet aan het programma heeft deelgenomen en de Gebruiksvoorwaarden van het programma nog niet heeft geaccepteerd.
Lid: een klant die zich bij het programma heeft aangesloten en de Gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma heeft geaccepteerd.
Punt: eenheidswaarde uitgedrukt in punten. Punten kunnen ingewisseld worden voor kortingen of andere diensten op campings die beheerd worden door Plava Laguna d.d. Eén punt is € 1,00 waard.
Kaart: De Istra Camping Club kaart bestaat in digitale vorm, die het lid ontvangt in de welkomstmail. Istra Camping Club kaart is op zichzelf niet overdraagbaar op andere personen. Fysieke kaarten die zijn uitgegeven t/m 31 december 2022 zijn nog steeds geldig.
Partner van het programma: een zakelijke entiteit buiten de handelsvennootschap Plava Laguna d.d. die voordelen biedt aan leden van het programma.

3. LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Elke meerderjarige natuurlijke persoon kan aan het programma deelnemen door de nodige gegevens in te vullen via het online aanmeldingsformulier. Om lid te worden, dient de klant de benodigde gegevens te verstrekken en het formulier in te vullen. Deelname aan het programma is gratis. Een lid kan zijn lidmaatschap van het programma op elk moment beëindigen d.m.v. een schriftelijke kennisgeving. Dit resulteert in de terugtrekking uit het programma, waardoor de bestaande relatie tussen het lid en Istra Camping Club programma definitief wordt beëindigd, en alle voordelen die verbonden zijn met het lidmaatschap van het programma vervallen.

4. ISTRA CAMPING CLUB KAART

Bij registratie ontvangt de klant een lidmaatschapsnummer waarmee hij/zij punten begint te verzamelen en diverse voordelen en kortingen kan ontvangen. Om punten te verzamelen is het lid verplicht bij het reserveren van de accommodatie, het inchecken in de accommodatie en het betalen van de rekening het lidmaatschapsnummer op te geven. Voorwaarde voor het gebruik van de kaart is de aanwezigheid van het lid aan wie de kaart is verstrekt. Het lid mag de kaart niet lenen, overdragen of verkopen; anders verliest het lid alle rechten uit dit programma. Het lid is verantwoordelijk voor alle handelingen die verband houden met zijn kaartrekening. Ieder lid is verplicht om Plava Laguna d.d. op de hoogte te stellen van wijziging van zijn persoonlijke gegevens (naam, achternaam, adres, e-mailadres). Istra Camping Club kaart is eigendom van Plava Laguna d.d. en Plava Laguna d.d. behoudt zich het recht om de kaart in te trekken of niet te accepteren wanneer het lid de kaart niet volgens de lidmaatschapsregels en -voorwaarden gebruikt.
*Op verzoek van het lid kan een permanente lidmaatschapskaart worden verstrekt.

5. ISTRA CAMPING CLUB LIDMAATSCHAPSNIVEAUS

Het programma bestaat uit twee lidmaatschapsniveaus: Standaard en Premium. Door deel te nemen aan het programma komt het lid op het Standaard niveau. Het Premium lidmaatschapsniveau wordt verkregen als aan de voorwaarden van een verblijf van langer dan 14 nachten of meer dan EUR 500,00 van de geaccumuleerde verblijfskosten van het lid en zijn metgezellen gedurende het kalenderjaar is voldaan.
De berekeningsperiode is van 1 januari t/m 31 december van het lopende jaar. Leden die voldoen aan de eisen van het tweede niveau krijgen een bericht daarover. Het lidnummer blijft hetzelfde. Het lidmaatschap van het Premium niveau geldt voor het volgende kalenderjaar, waarna een nieuwe berekeningsperiode volgt.

6. VOORDELEN DIE DOOR HET PROGRAMMA WORDEN AANGEBODEN

Leden verzamelen punten voor elk verblijf (uitsluitend voor de accommodatie-eenheid waarin ze verblijven), die ze kunnen verzilveren bij hun volgende verblijf in accommodatiefaciliteiten die aan het programma deelnemen. Leden hebben tevens recht op speciale aanbiedingen die periodiek op hun online profiel op istracamping.com worden gepubliceerd.
Voor voordelen die kunnen worden verkregen bij loyaliteitsprogramma partners (kortingen op excursies, restaurants, autoverhuur en diverse andere activiteiten) is het lid verplicht de partner de lidmaatschapskaart te tonen waarmee hij het voordeel kan verkrijgen. Plava Laguna d.d. is niet de uitvoerder van voornoemde diensten en kan de kwaliteit ervan niet garanderen. Plava Laguna d.d. behoudt zich het recht om de samenwerking met partners te allen tijde zonder opgaaf van redenen op te schorten.
Clubleden ontvangen via e-mailadressen en telefoonnummers (via sms berichten) die vermeld zijn in de aanmelding informatie over actuele aanbiedingen en promoties, passend promotiemateriaal, vragenlijsten over tevredenheid/kwaliteit en andere vragenlijsten met betrekking tot de gebruikerservaring in Plava laguna d.d. Clubleden hebben het recht om op elk moment de ontvangst van dergelijke meldingen te annuleren.

7. VERZAMELEN VAN PUNTEN

De Istra Camping Club kaart kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt en er worden geen punten toegekend voor verblijven die voorafgingen aan het starten van het loyaliteitsprogramma van Istra Camping Club. Over het algemeen verzamelen leden punten voor elk verblijf (uitsluitend voor de accommodatie-eenheid waarin ze verblijven), die ze kunnen gebruiken tijdens hun volgende verblijf in accommodaties die deelnemen aan het programma.
Het verzamelen van punten heeft betrekking op de accommodatie-eenheid waar het lid verblijft en de factuur die voor die accommodatie is betaald. Wanneer het lid punten wil verzamelen voor andere accommodatie-eenheden, moet hij voor meerdere accommodatie-eenheden zowel betaler als accounthouder zijn. Dit is slechts mogelijk voor accommodatie-eenheden die zich op dezelfde camping bevinden en het is verplicht om dit te melden bij de receptie van de accommodatie waar u verblijft, voordat u de rekening betaalt. Rekeningen tot € 10.000,00 kunnen contant worden betaald, terwijl bedragen die groter zijn dan dat bedrag middels een bankkaart of via de bankrekening betaald dienen te worden.

Tussen de transactie waarbij het lid punten verzamelt en de transactie waarbij het lid de punten wil gebruiken, dient minimaal 7 dagen te verstrijken. Bij het gebruik van voordelen is 1 punt € 1,00 waard (een lid dat bijvoorbeeld 100 punten heeft gespaard, heeft bij zijn volgende verblijf recht op € 10,00 korting). Het lid is verplicht om het lidmaatschapsnummer te overleggen bij het inchecken in de accommodatie en bij het betalen van de rekening, om de punten te kunnen verzamelen, oftewel van voordelen/punten gebruik te kunnen maken. Punten kunnen slechts worden gebruikt voor het betalen van de verblijfskosten bij de receptie van de accommodatiefaciliteit. Het maximale kortingsbedrag dat een lid kan krijgen door het gebruik van punten kan niet meer bedragen dan 90% van het totale bedrag van de rekening die het lid moet betalen voor zijn verblijf in de accommodatie-eenheid. Telkens wanneer een lid punten gebruikt om voor een accommodatie te betalen, worden deze van zijn account verwijderd.

Er zijn drie manieren om punten te verzamelen:

a) verblijf - een lid van het loyaliteitsprogramma ontvangt 2% tot 4% van de waarde van elk verblijf, afhankelijk van het lidmaatschapsniveau, in punten toegevoegd aan zijn kaartaccount. Geldige verblijfskosten zijn omschreven in artikel 7.1. Bij betaling van de rekening aan de receptie of verkooppunten is het lid verplicht zijn lidmaatschapskaart te tonen;
b) consumptie in horecagelegenheden van Plava Laguna d.d. – een lid van het loyaliteitsprogramma krijgt voor elke euro die wordt besteed aan het betalen van eten of drinken in de restaurants van Plava Laguna d.d. 2% tot 4% van de waarde van de rekening (afhankelijk van het lidmaatschapsniveau). Bij betaling is het lid verplicht om zijn lidmaatschapsnummer te tonen. Punten kunnen niet worden gebruikt om te betalen voor consumptie in restaurants van Plava Laguna d.d.;
c) promotionele activiteiten - Plava Laguna d.d. kan punten toekennen voor promotiedoeleinden.
Om het lid in staat te stellen gebruik te maken van de voordelen van het programma, is het verplicht om het lidmaatschapsnummer op te geven bij het boeken, en dit vervolgens te vermelden bij de aanmelding bij de accommodatiefaciliteit en bij het betalen van de rekening. Deze voorwaarden dienen gerespecteerd worden.

7.1. Geldige verblijfskosten

Tot de geldige verblijfskosten behoren de uitgaven die tijdens het verblijf van het lid en zijn/haar medereiziger in de accommodatie worden gemaakt. Dit omvat alle kosten met betrekking tot de accommodatie (prijs van de accommodatie-eenheid, prijs per persoon, staanplaats, diverse toeslagen en belastingen), diensten die plaatsvinden op verkooppunten op de camping die beheerd wordt door Plava Laguna d.d. (drank- en voedselconsumptie) en BTW. De berekening van de punten is gebaseerd op het totaalbedrag van geldige betaalde uitgaven. Het account dient op naam van het loyaliteitsprogramma lid te staan. Punten worden binnen 7 dagen na de transactie aan het kaartaccount toegevoegd.

Uitzonderingen:
Ongeldige kosten omvatten off-board services zoals: internetkosten, schoonmaak, telefoon, parkeerkosten, toeristenbelasting, fooien, servicekosten en andere toepasselijke kosten, in-store winkelen, sport en green fee voor golfen.
Punten worden slechts verdiend voor werkelijk betaalde geldige uitgaven nadat het lid de punten heeft ingewisseld die zijn gespaard met eerdere verblijven. Er worden punten gespaard voor het verblijf nadat de gast lid is geworden van het loyaliteitsprogramma. Het verzamelen van punten kan worden gecombineerd met andere lidmaatschapskaarten, zoals de ADAC-kaart of een andere nationale autoclubkaart, maar slechts één van deze kaarten kan eenmalig worden gebruikt om de rekening te betalen. Leden kunnen daarom punten verzamelen door andere lidkaarten te gebruiken, waardoor ze ook kortingen krijgen.

7.2. Wie kan punten verzamelen en kortingen gebruiken

Klanten die gebruik maken van de dienstverlening van Plava Laguna d.d. via agentschappen of een accommodatie boeken op het portaal van sommige van de online reisbureaus en gasten met een vast tarief hebben geen recht om kortingen te gebruiken of punten te verzamelen door op de campings te verblijven. De punten kunnen niet worden gebruikt voor het betalen van het verblijf, noch van het vaste tarief. Slechts de leden die via de Istra Camping verkoopkanalen (istracamping.com, Contact Center, receptie) op de camping zijn aangekomen, kunnen punten verzamelen en kortingen gebruiken. Voor alle uitgaven die ter plaatse worden gedaan (consumptie van drankjes, eten, enz.) kunnen punten worden gespaard bij verkooppunten op de camping, die onder beheer staan van Plava Laguna d.d. Alle verkooppunten waar punten kunnen worden verzameld zijn op passende wijze gemarkeerd. De loyaliteitsprogramma kaart kan uitsluitend worden gebruikt door het lid op wiens naam de kaart is verstrekt. Als het lid niet op de camping van Plava Laguna d.d. verblijft, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de kortingen en kunnen er geen punten worden verzameld. Punten kunnen wel overgedragen worden aan andere leden. Hiervoor is het noodzakelijk om het verzoek voor puntenoverdracht in te vullen (online op istracamping.com of via het Contact Center).

7.3. Geldigheid van punten

Punten zijn drie jaar (36 maanden) geldig vanaf het moment dat ze bij de receptie worden geregistreerd. De geldigheid van de punten wordt niet verlengd, maar alle gespaarde punten zijn drie jaar geldig vanaf de datum dat ze zijn verdiend. Bij besteding van een deel van de punten, maar niet allemaal, worden de punten die het eerst zijn verzameld als eerste besteed. Als de punten niet zijn gebruikt nadat er 3 jaar is verstreken vanaf het moment dat ze verzameld zijn, worden deze punten verwijderd van het account van het lid, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de mogelijkheid van teruggave of inwisseling.
Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma blijft wel geldig. Punten hebben geen contante waarde. Punten worden slechts verdiend voor werkelijk betaalde geldige uitgaven nadat het lid reeds gespaarde punten heeft verzilverd.

8.ACCOMMODATIEFACILITEITEN DIE AAN HET PROGRAMMA DEELNEMEN

De accommodatiefaciliteiten van Plava Laguna die deelnemen aan het programma zijn:
Campings: Camping Bijela Uvala, Camping Zelena Laguna, Camping Ulika, Camping Puntica, Camping Park Umag, Camping Stella Maris, Camping Savudrija, Camping Kanegra en Camping Finida.
Plava Laguna d.d. kan van tijd tot tijd de lijst uitbreiden of wijzigen.

9. GEGEVENSBESCHERMING

GEGEVENSBESCHERMING Gebruik en bescherming van persoonlijke gegevens die door Plava Laguna d.d. van een lid (als respondent) verzameld worden vallen onder het Privacy beleid dat is gepubliceerd op de website istracamping.com, en voor overige vragen over persoonlijke gegevens kan het lid per e-mail contact opnemen met dpo@plavalaguna.com.

10. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA

Plava Laguna d.d. behoudt zich het recht om de voorwaarden van het programma van Istra Camping Club geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen. Plava Laguna d.d. zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om leden tijdig op de hoogte te stellen van mogelijke wijzigingen of opschortingen van het programma en zal daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen of schade voor leden bij de inwerkingtreding van de genoemde wijzigingen. De huidige algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma zijn beschikbaar op het webadres istracamping.com.

11. MEDEDELING OVER HET PROGRAMMA

Op de website istracamping.com kan het lid alle informatie met betrekking tot het programma raadplegen. Voor alle vragen met betrekking tot het lidmaatschap, evenals meldingen over wijzigingen in persoonlijke gegevens of andere informatie die van belang is voor het lidmaatschap, kan het lid contact opnemen via het e-mailadres: loyalty@istracamping.com of via het online formulier. Als het lid merkt dat de punten niet correct zijn toegewezen aan zijn loyaliteitsprogramma account, kan het lid een e-mail sturen naar het volgende adres: loyalty@istracamping.com met een kopie van de rekening van de accommodatiefaciliteit waar het lid verbleef.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube