GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de internetpagina’s van PLAVA LAGUNA d.d.

Toegang tot deze pagina’s en de gegevens die zich daarop bevinden zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en regels. Ieder gebruik van deze pagina’s na het laden van de startpagina wordt beschouwd als instemming met de volgende juridische voorwaarden:

• Hiermee accepteert u en stemt u in met Kroatisch recht dat als enige recht geldt voor de interpretatie, toepassing en juridische gevolgen van alle toestemmingen, annuleringen en gebruiksvoorwaarden van deze pagina’s. Kroatische rechtbanken zijn als enige bevoegd voor alle eisen en procedures die een gevolg zijn van het gebruik van deze pagina’s. PLAVA LAGUNA d.d. garandeert niet dat de materialen die zich op deze pagina’s bevinden toegankelijk zijn op bepaalde locaties, en is niet verantwoordelijk voor de toegang daartoe door welke gebruiker dan ook. In ieder geval wordt aangenomen dat toegang tot deze internetpagina’s altijd vrijwillig gebeurt, of met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger (voogd) indien dat nodig is, en door de persoon wiens gegevens verbonden zijn aan het concrete IP-adres.

• De volledige inhoud van deze pagina’s is beschermd door auteursrechten en aanverwante rechten, volgens de geldende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gunste van PLAVA LAGUNA d.d. of daaraan gelieerde personen, die daaraan op de correcte wijze zijn overgebracht.

• Alle beschikbare informatie op de pagina’s is uitsluitend van een informatief karakter en mag niet onbevoegd gebruikt worden voor commerciële doeleinden of gedistribueerd worden aan derden. Informatie over individuele producten en diensten van deze pagina’s zijn onderhevig aan beperkingen.

• Informatie die PLAVA LAGUNA d.d. publiceert op deze pagina’s wordt als juist en betrouwbaar beschouwd ten tijde van de publicatie. PLAVA LAGUNA d.d. waarschuwt er echter voor dat afwijkingen mogelijk zijn betreffende de juistheid, waarheid of betrouwbaarheid van de opgeslagen gegevens op deze pagina’s op het moment dat de gebruiker zich daartoe toegang verschaft. De beschikbare informatie op de pagina’s mag niet als basis worden gebruikt op grond waarvan belangrijke persoonlijke of zakelijke beslissingen worden genomen, u gaat tevens akkoord dat u PLAVA LAGUNA d.d. niet verantwoordelijk stelt voor mogelijk niet gerealiseerde verwachtingen. PLAVA LAGUNA d.d. is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade, ook niet voor verlies of kosten die resulteren uit gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze pagina’s.

• PLAVA LAGUNA d.d. kan op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging, de gegevens die op deze pagina’s zijn opgeslagen updaten of veranderen.

• Gebruikers moeten er rekening mee houden dat het versturen van privé berichten via email op het netwerk onveilig kan zijn en dat het risico bestaat dat derden ongeoorloofde toegang krijgen of dat het verkeerd wordt verzonden. PLAVA LAGUNA d.d. is niet aansprakelijk voor de veiligheid en privacy van de berichten, behoudt zich het recht om de berichten te reproduceren, gebruiken, erover te beschikken en ze te distribueren zonder beperking aan derden, en is vrij om de ideeën, schetsen, ervaringen of andere vormen die in de berichten staan te gebruiken voor ieder doeleinde en zonder tegenprestatie.

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAVA LAGUNA d.d. de pagina’s plavalaguna.com te reproduceren, vermeerderen of het design en ondergrond van de pagina’s te distribueren, dat geldt ook voor individuele elementen van da pagina’s, voor het logotype design van PLAVA LAGUNA d.d. en de merken of andere grafische, verbale of beeldvorming van de inhoud van die internetpagina.

De Gebruiksvoorwaarden voor persoonlijke gegevens en Regels voor het Gebruik van Cookies zijn gepubliceerd in afzonderlijke documenten die u op deze internetpagina kunt vinden.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube