UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja web stranica PLAVE LAGUNE d.d.

Pristup ovim stranicama i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

• Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima. PLAVA LAGUNA d.d. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na odredenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima od strane bilo kojeg posjetitelja ovih stranica. Smatra se u svakom slučaju da je pristup ovim internetskim stranicama uvijek poduzet samovoljno, odnosno uz dozvolu zakonskog zastupnika (skrbnika) kada je to potrebno, te od strane osobe čiji se podaci vezuju uz konkretnu IP adresu.

• Cjelokupan sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, koja postoje u korist PLAVA LAGUNA d.d. ili njezinih povezanih osoba, odnosno koja su na orgovarajući način ustupljena.

• Sve informacije dostupne na stranicama isključivo su informativnog karaktera te se ne smiju neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih stranica podložne su određenim ograničenjima.

• Informacije koje PLAVA LAGUNA d.d. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. PLAVA LAGUNA d.d., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da PLAVA LAGUNA d.d. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje bilo kakvih očekivanja. PLAVA LAGUNA d.d. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, bilo kakve gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim stranicama.

• PLAVA LAGUNA d.d. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti bilo koje podatke pohranjene na ovim stranicama.

• Posjetitelji moraju voditi računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. PLAVA LAGUNA d.d. ne odgovara za sigurnost i privatnost poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja, ali je slobodna koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu bez ikakvih protučinidbi.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica plavalaguna.com, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa PLAVE LAGUNE d.d. i robnih marki ili bilo kojih drugih grafičkih, verbalnih ili figurativnih sadržaja objavljenih na toj internetskoj stranici, bez izričitog pisanog odobrenja PLAVE LAGUNE d.d.

Pravila zaštite osobnih podataka i upotreba kolačića prikazana su u posebnim dokumentima koje možete pronaći na ovoj internetskoj stranici.

  • Istra Camping Facebook
  • Istra Camping Instagram
  • Istra Camping Twitter
  • Istra Camping Youtube